BIO-CONSULT

21 lipca 2024

Terapia biorezonansowa (BRT) endogenna wykorzystuje oddziaływanie pól elektrycznych i magnetycznych na żywe organizmy w celu ukierunkowania ich stymulacji. Dzięki tej metodzie można regulować energię w organizmie i wspomagać leczenie wielu schorzeń poprzez doprowadzenie do zrównoważonej pracy ustroju.

W terapii wykorzystuje się istniejące w organizmie człowieka drgania elektromagnetyczne (biosygnały) charakterystyczne dla  każdego człowieka. Jej zadaniem jest przekształcanie nieprawidłowych, elektromagnetycznych częstotliwości chorych ludzi w taki sposób, by pobudzić ich organizm do uruchomienia mechanizmów obronnych układu immunologicznego. 

Aparaty i oprogramowanie stosowane w naszym gabinecie jest certyfikowane w UE znakiem CE i są kwalifikowane jak wyroby medyczne.


Ciało ludzkie otacza niezwykle delikatne, niedostrzegalne dla oczu biopole - zasadniczą rolę odgrywają w nim oddziaływania elektromagnetyczne. Ma ono bardzo silny wpływ na organizm, ponieważ steruje podstawowymi procesami które w nim zachodzą, m.in. przemianami biochemicznymi w narządach wewnętrznych lub elektrycznymi w układzie nerwowym i mózgu. Każdy organ i układ wewnętrzny a także wszelka choroba, mają specyficzny zakres częstotliwości w ramach widma elektromagnetycznego, a tym samym określony potencjał energetyczny. Podczas choroby spektrum charakterystyczne dla danego człowieka ulega zmianie.

Najnowsza technologia pozwoliła na skonstruowanie urządzeń, którymi  można osłabiać, neutralizować lub odwracać nieprawidłowe wibracje, a tym samym pobudzać organizm do przywrócenia prawidłowej równowagi energetycznej. Równoważenie energetyczne ustroju ma zasadnicze znaczenie, gdyż jest pierwszym krokiem w pobudzaniu systemu obronnego.


 


 

W terapii biorezonansowej wykorzystuje się przejęty z medycyny chińskiej system meridianów, przez które stale przepływa bioenergia. Energia ta zawsze przenosi pewne informacje, oscyluje i ma charakter drgań. Dlatego możliwe jest sprawdzanie przepływu, odczytywanie poziomu lub odnajdywanie blokad na jej drodze za pomocą sprzętu rejestrującego drgania (Metoda Volla, Vega-test) - oczywiście dzięki zastosowaniu terapii biorezonansowej można też na nią wpływać. Gdy powstaje blokada w meridianie, wywołana np. stanem zapalnym lub blizną, energia nie może dalej przepływać, co więcej - kierunek przepływu zmienia się. Prowadzi to do powstania błędnego układu biegunowego i zaburzenia pracy narządów.

 

Biorezonans jest metodą nieinwazyjną i łagodnie działającą.


Poza fizjologicznymi (harmonicznymi) wibracjami elektromagnetycznymi w organizmie człowieka istnieją również wibracje patologiczne (dysharmoniczne), zakłócające, wywołane np. obciążeniem ustroju toksynami, zranieniami, infekcjami, niewyleczonymi chorobami.

Terapia BRT polega na "odczytaniu" przez urządzenie za pomocą elektrod tych charakterystycznych dla danego człowieka częstotliwości i przetworzeniu ich. Częstotliwości patologiczne zostają wygaszone, a fizjologiczne wzmocnione i w takiej formie wracają do ustroju. Wszystkie częstotliwości wykorzystywane w biorezonansie endogennym pochodzą z organizmu osoby korzystającej z zabiegu.


Uzdrawiające informacje dostarczane w celu stymulacji ustroju (stąd nazwa: biorezonansowa terapia informacyjna) są przenoszone za pośrednictwem określonych wibracji lub drgań słabych pól elektromagnetycznych. Każda częstotliwość oznacza konkretny sygnał odczytywany przez organizm w określony sposób. Przesłanie prawidłowych drgań wywołuje wibrację w chorym narządzie i w ten sposób „przepisuje" błędne informacje, odpowiadające za rozwój lub utrzymywanie się choroby.


W terapii biorezonansowej stosuje się wiele urządzeń, najczęściej zautomatyzowanych i skomputeryzowanych. Klasyczny aparat ma postać elektroniki z kilkoma wskaźnikami, do której za pomocą elektrycznych przewodów są podłączone specjalne elektrody. Umieszcza się je w określonych punktach na ciele, najczęściej na dłoniach i stopach, rzadziej na głowie, wzdłuż kręgosłupa i w innych miejscach na przebiegu meridianów. Urządzenie to potrafi odczytywać wibracje organizmu oraz odwracać je o 180°, czyli przekształcać w lustrzany obraz o działaniu terapeutycznym. Aparat niczego „nie dodaje", żadnej obcej substancji lub energii - leczenie odbywa się wyłącznie poprzez „odesłanie" choremu jego odpowiednio skorygowanych wibracji.


Terapia biorezonansowa może okazać się bardzo pomocna we wspomaganiu terapii schorzeń wynikających z zaburzeń energetycznych organizmu, nieprawidłowości pracy układu odpornościowego, przemiany materii i krążenia. Doskonale sprawdza się w usuwaniu problemów neurologicznych, reumatycznych, psychosomatycznych i nerwicowych. Oprócz tego może być stosowana profilaktycznie, ponieważ podnosi odporność i wydolność organizmu, czego efektem jest zmniejszona podatność na infekcje. Jednak kiedy występuje nadmierna intoksykacja organizmu, jest bezefektywna. Dlatego przed jej zastosowaniem wymagane jest oczyszczenie organizmu.


Większość odmian terapii biorezonansowej można łączyć z innymi formami leczenia konwencjonalnego czy alternatywnego. Zazwyczaj poleca się odpowiednią dietę, ziołolecznictwo lub specjalną gimnastykę, ponieważ do prawdziwego zharmonizowania wszystkich funkcji organizmu oraz trwałego zrównoważenia energetycznego konieczne jest kompleksowe podejście do pacjenta - nie wystarczy usuwanie patogenów, istotna jest również zmiana stylu życia, a nawet sposobu myślenia chorego.